CHƯƠNG TRÌNH

Đặc Biệt

.


CÁC ĐẠI HỘI

.


HỌC KINH THÁNH

.


HÌNH ẢNH

.


CA NHẠC THÁNH

Truyền Giảng

.

Cuộc Cuộc Đua Thuộc Linh


CA NHẠC THÁNH

.

CT PHÁT THANH

Góc


Tuổi Thơ


Phát Thanh

Hằng Tuần

Cuộc Đua Thuộc Linh

LIVE coverage of Christian Conferences, Christian Music Concerts, and Evangelism Events

Non-LIVE events will be replayed.

LIVE   TV


CA NHẠC THÁNH


PHIM CƠ ĐỐC

.


  CT TRUYỀN HÌNH


KỊCH TRUYỀN GIÁO

.


ÂM NHẠC

.


MÚA THỜ PHƯỢNG

.


HÀNH TRÌNH 100 NĂM

.


THANH THIẾU NIÊN

.


LÀM CHỨNG

.


GIẢNG DẠY


Truyền Hình Trực Truyến

    (Các chương trình đặc biệt sẽ được thông báo.)


   Góc Tuổi Thơ

FWT Homepage Translator

Copyright © Truyền Hình Hướng Đi. All Rights Reserved.

Lễ Ra Mắt


PHỎNG VẤN & PHÓNG SỰ


.