Góc Tuổi Thơ

FWT Homepage Translator

Copyright © Truyền Hình Hướng Đi. All Rights Reserved.

Thi Viết Nhạc Thánh


2015


Thi Viết Nhạc Thánh


2015


Cuộc Cuộc Đua Thuộc Linh


CA NHẠC THÁNH

.

CT PHÁT THANH

Góc


Tuổi Thơ


Phát Thanh

Hằng Tuần

Cuộc Đua Thuộc Linh

Góc


Tuổi Thơ


Thánh Kinh Hè 2014  -  Hoạt Cảnh 2

Phóng Sự Cuộc Thi Giọng Ca Vàng tại Nga


Thông Báo Cuộc Thi Viết Nhạc Thánh

 

TV

LIVE coverage of Christian Conferences, Christian Music Concerts, and Evangelism Events

Non-LIVE events will be replayed.

LIVE   TV


CA NHẠC THÁNH


PHIM CƠ ĐỐC

.


  CT TRUYỀN HÌNH


KỊCH TRUYỀN GIÁO

.


ÂM NHẠC

.


MÚA THỜ PHƯỢNG

.


HÀNH TRÌNH 100 NĂM

.


THANH THIẾU NIÊN

.


LÀM CHỨNG

.


GIẢNG DẠY


Truyền Hình Trực Truyến

    (Các chương trình đặc biệt sẽ được thông báo.)


Truyền Hình Hướng Đi nhằm mục đích truyền bá Tin Lành cho tất cả cộng đồng người Việt khắp nơi trên thế giới;  để mọi người được nghe đến Tin Lành Chúa Giê-xu Christ và có cơ hội quyết định tin nhận Chúa và  tôn thờ Ngài; để cùng nhau tôn vinh Danh Chúa và mở mang vương quốc Chúa khắp mọi nơi.  Truyền Hình Hướng Đi cũng góp phần hổ trợ các hội thánh và cánh đồng truyền giáo toàn cầu trong lãnh vực thờ phượng, âm nhạc, huấn luyện và truyền giáo.


Hướng-Đi TV is an entity of Hướng Đi Ministries, reaching Vietnamese communities everywhere in the world.