FWT Homepage Translator

Copyright © Truyền Hình Hướng Đi. All Rights Reserved.

Chúa Jêsus Cho Con Trẻ


CHƯƠNG TRÌNH

Đặc Biệt

.


CÁC ĐẠI HỘI

.


GÓC TUỔI THƠ

.


HÌNH ẢNH

.


CA NHẠC THÁNH

.

CT PHÁT THANH


Đức Chúa Trời Có Thật

LIVE   TV


CA NHẠC THÁNH


ÂM NHẠC

.


MÚA THỜ PHƯỢNG

.


THANH THIẾU NIÊN

.


LÀM CHỨNG

.

Truyền Hình Trực Truyến

    (Các chương trình đặc biệt sẽ được thông báo.)


   Góc Tuổi Thơ


CA NHẠC THÁNH

Truyền Giảng

.


PHỎNG VẤN

.

Góc


Tuổi Thơ


Phát Thanh

Hằng Tuần

Cuộc Đua Thuộc Linh

Thánh Kinh Hè 2014  -  Hoạt Cảnh 2

LIVE coverage of Christian Conferences, Christian Music Concerts, and Evangelism Events

Non-LIVE events will be replayed.

Cuộc Cuộc Đua Thuộc Linh

TV


PHIM CƠ ĐỐC

.


  CT TRUYỀN HÌNH


KỊCH TRUYỀN GIÁO

.


HÀNH TRÌNH 100 NĂM

.


GIẢNG DẠY


Truyền Hình Hướng Đi nhằm mục đích truyền bá Tin Lành cho tất cả cộng đồng người Việt khắp nơi trên thế giới;  để mọi người được nghe đến Tin Lành Chúa Giê-xu Christ và có cơ hội quyết định tin nhận Chúa và  tôn thờ Ngài; để cùng nhau tôn vinh Danh Chúa và mở mang vương quốc Chúa khắp mọi nơi.  Truyền Hình Hướng Đi cũng góp phần hổ trợ các hội thánh và cánh đồng truyền giáo toàn cầu trong lãnh vực thờ phượng, âm nhạc, huấn luyện và truyền giáo.


Hướng-Đi TV is an entity of Hướng Đi Ministries, reaching Vietnamese communities everywhere in the world.