World Travel

Học Nhiếp Ảnh


Magazine

FWT Homepage Translator

TV

Học Làm Bánh

​​​​​ The Life of Jesus

   Góc Tuổi Thơ

Cuộc Đua Thuộc Linh

Scan this to get app.

​Featured   Videos

Phát Thanh

Hằng Tuần

LIVE   TV

Truyền Hình Trực Truyến

    Xin Click Vào Đây​​​ Mùa Thánh Kinh Hè 2015

Hướng-Đi TV is an entity of Hướng Đi Ministries, reaching Vietnamese communities everywhere in the world.


CA NHẠC THÁNH

Comcast, AT&T U-verse, TVMAX, Sudden Link, Phonoscope

Channels 10's to 90's depending on viewers' locations.

HuongDi TV App (Apple App Store or Google Play App Store)

UNO IPTV App - UNO IPTV Box

LIVE TV - www.HuongDi.TV

​Evangelism Event at Vietnamese New Year Festival​

Ca Sĩ Cơ Đốc

Học Tiếng Việt 

LIVE coverage of Christian Conferences, Christian Music Concerts, and Evangelism Events

Non-LIVE events will be replayed.


Copyright © Truyền Hình Hướng Đi. All Rights Reserved.

Góc


Tuổi Thơ