Copyright © Truyền Hình Hướng Đi. All Rights Reserved.

Cuộc Cuộc Đua Thuộc Linh


CA NHẠC THÁNH

.

CT PHÁT THANH

TV

LIVE coverage of Christian Conferences, Christian Music Concerts, and Evangelism Events

Non-LIVE events will be replayed.

LIVE   TV


  CT TRUYỀN HÌNH


KỊCH TRUYỀN GIÁO

.


THANH THIẾU NIÊN

.


LÀM CHỨNG

.

Hướng-Đi TV is an entity of Hướng Đi Ministries, reaching Vietnamese communities everywhere in the world.

   Góc Tuổi Thơ

FWT Homepage Translator

Góc


Tuổi Thơ


Phát Thanh

Hằng Tuần

Cuộc Đua Thuộc Linh

Thánh Kinh Hè 2014  -  Hoạt Cảnh 2

Đại Hội Baptist 2015 - Sáng Thứ Sáu, Ngày 3 Tháng 4 Năm 2015


 Đại Hội Baptist 2015 - Khai Mạc, Tối Thứ Năm, Ngày 2 Tháng 7 Năm 2015


CA NHẠC THÁNH


PHIM CƠ ĐỐC

.


ÂM NHẠC

.


MÚA THỜ PHƯỢNG

.


HÀNH TRÌNH 100 NĂM

.


GIẢNG DẠY


Truyền Hình Trực Truyến

    (Các chương trình đặc biệt sẽ được thông báo.)


Truyền Hình Hướng Đi nhằm mục đích truyền bá Tin Lành cho tất cả cộng đồng người Việt khắp nơi trên thế giới;  để mọi người được nghe đến Tin Lành Chúa Giê-xu Christ và có cơ hội quyết định tin nhận Chúa và  tôn thờ Ngài; để cùng nhau tôn vinh Danh Chúa và mở mang vương quốc Chúa khắp mọi nơi.  Truyền Hình Hướng Đi cũng góp phần hổ trợ các hội thánh và cánh đồng truyền giáo toàn cầu trong lãnh vực thờ phượng, âm nhạc, huấn luyện và truyền giáo.