Góc Tuổi Thơ

Cuộc Đua Thuộc Linh

Truyền Giảng Giáng Sinh


Truyền Giảng Giáng Sinh

TV


CA NHẠC THÁNH


PHIM CƠ ĐỐC

.


KỊCH TRUYỀN GIÁO

.


HÀNH TRÌNH 100 NĂM

.


GIẢNG DẠY


Hướng-Đi TV is an entity of Hướng Đi Ministries, reaching Vietnamese communities everywhere in the world.

FWT Homepage Translator

Copyright © Truyền Hình Hướng Đi. All Rights Reserved.

Cuộc Cuộc Đua Thuộc Linh


CA NHẠC THÁNH

.

CT PHÁT THANH

LIVE coverage of Christian Conferences, Christian Music Concerts, and Evangelism Events

Non-LIVE events will be replayed.

LIVE   TV


  CT TRUYỀN HÌNH


ÂM NHẠC

.


MÚA THỜ PHƯỢNG

.


THANH THIẾU NIÊN

.


LÀM CHỨNG

.

Truyền Hình Trực Truyến

    (Các chương trình đặc biệt sẽ được thông báo.)


Truyền Hình Hướng Đi nhằm mục đích truyền bá Tin Lành cho tất cả cộng đồng người Việt khắp nơi trên thế giới;  để mọi người được nghe đến Tin Lành Chúa Giê-xu Christ và có cơ hội quyết định tin nhận Chúa và  tôn thờ Ngài; để cùng nhau tôn vinh Danh Chúa và mở mang vương quốc Chúa khắp mọi nơi.  Truyền Hình Hướng Đi cũng góp phần hổ trợ các hội thánh và cánh đồng truyền giáo toàn cầu trong lãnh vực thờ phượng, âm nhạc, huấn luyện và truyền giáo.