Góc Tuổi Thơ

FWT Homepage Translator

Copyright © Truyền Hình Hướng Đi. All Rights Reserved.Ca Sĩ Kim Nguyên

Ca Sĩ Bích Vân

Ca Sĩ Nguyên Thủy

Tam Ca Sao Mai

Thảo Nguyễn

Minh-Trung Nguyễn

Lê Việt Mỹ

Phụng Anh Duy

Hà Vĩnh PhướcBan Đại Diện Quốc Tế


Canada:     Mục Sư Nguyễn Thành Toàn

Âu Châu:   Hoàng Yến Fleckner, Tân Phan, Triệu Thái Phong 

Á Châu:     Vy Emmanuel

Úc Châu:   Mục Sư Lý Văn Quang

Việt Nam:   Tín Trần
Ban Giám Đốc


Giám Đốc Chương Trình:  Tiến-Sĩ Phạm Xuân Dũng

Giám Đốc Âm Nhạc:  Mục-Sư David Đông

Giám Đốc Thâu Hình:  Kỹ-Sư Nguyễn Minh Hạnh

Giám Đốc Kỹ Thuật:  Kỹ-Sư Phạm Quang Thành

Giám Đốc Thông Tin:  Bác-Sĩ Nguyễn Ngọc  Đức

Director of Photography:  Nhiếp-Ảnh-Gia Tín Võ

Director of Production:  Thể Phạm
Cộng Tác Viên


Nhạc Sĩ Lê Anh Đông

Trần Nguyễn Anh Thư

Trần Tú Trinh

Lý Tâm Vân

Võ Duy

Võ Duyên

Nguyễn Việt Kỳ Duyên

Phong Phan

Hùng Minh Trương

Ban Cố Vấn


Mục Sư Nguyễn Văn Huệ

Mục Sư Lữ Thành Kiến

Mục Sư Đào Văn Chinh

Mục Sư Trần Lưu Chuyên

Mục Sư Lê Thành Toàn

Mục Sư Nguyễn Thành Toàn

Mục Sư Lý Văn Quang

Ca Nhạc Sĩ Thiên Kiều Giang